Berichten

Het innerlijke Kind is onderdeel van één van de bekendste modellen in de Transactionele Analyse (TA), het OVK model. Het is het basismodel met drie gestapelde bollen. De drie ego-posities: Ouder – Volwassene – Kind (altijd met een hoofdletter). Het zijn de drie posities van waaruit we reageren. Elke ego-positie heeft een typerend gedragspatroon van voelen, denken en ervaren van onze omgeving hangen dat met elkaar samenhangt.

Jouw innerlijke Kind in coronatijd

Vooral als het spannend wordt reageren we snel vanuit onze Kind-positie. Als je als kind vroeg geleerd hebt je aan te passen en te volgen, zul je dat nu met de coronamaatregelen waarschijnlijk ook doen. Of je hebt als kind dusdanig veel regels opgelegd gekregen wat jou niet de vrijheid gaf die je nodig had, dat je er nu erg recalcitrant van wordt. Zo doet het er dus wezenlijk toe in het hier en nu hoe jouw innerlijke Kind zich ontwikkeld heeft.

Het helpt om je gedrag te sturen wanneer je inzicht hebt vanuit welke ego-positie je communiceert. We onderscheiden 3 ego-posities en we switchen soms razendsnel van de één naar de ander. Je ziet ze hieronder uitgewerkt.

De Ouder

Zo zijn onze manieren.

Van vroeger overgenomen gedrag, gedachten, gevoelspatronen gebaseerd op ervaringen met onze ouders. De manieren van hen en andere belangrijke mensen uit onze jeugd waren ons voorbeeld. Hun normen  en waarden staan in ons brein gegrift. Kenmerkende woorden: “Ik of jij moet … “

De Volwassene

Is in het hier-en-nu.

Denkt, voelt en handelt op basis van feiten en rationele overwegingen. Ontwikkelt zich voortdurend door verwerkte gedachten, gevoelens en gedrag te integreren in het hier en nu. In contact met zijn Kind en zijn Ouder ego-positie, maar zonder de automatische reflexen. Kernwoorden zijn: “Ik denk … Ben me bewust ….”

Het Kind

De ego-toestand omvat ons gedrag, gevoelens en gedachten dat we ontwikkelde in onze kindertijd. Kernwoorden: “Ik voel … Ik wil … Ik heb … nodig.”

Ieder mens heeft deze drie ego-posities tot zijn beschikking. In de Ouder en Kind ego-positie reageren we vanuit ervaringen uit het verleden en die projecteren we op hier en nu situaties. Alleen vanuit de Volwassen ego-positie zijn we in staat te reageren in het hier en nu.

Ondergeschoven Kindje?

Ons innerlijke Kind is makkelijk het ondergeschoven Kindje, ook op het werk. Lang niet altijd lukt het om goed contact te maken met deze ego-positie. Toch is dit juist een heel belangrijke ego-positie omdat het de emotionele laag betreft. Goed luisteren naar wat je nodig hebt en het uit kunnen spreken van je grenzen en behoeftes voorkomt een hoop gedoe.

Wil jij op het werk meer inzicht creëren in de 3 ego-posities en wat dit doet in contact met collega’s, leidinggevenden, klanten en relaties? Hanno ontwikkelt graag een training of coaching sessie op maat in teamverband. Neem gerust contact op.

Hoe kijk jij naar jezelf en een ander? Wat is jouw favoriete venster? Wist je dat we allemaal door onze eigen bril naar de wereld kijken? Zo ontstaan als het ware 4 vensters op de wereld. De OK Corral (een model ontwikkeld in 1971 uit de Transactionele Analyse) toont ons de 4 mogelijke vensters. Het zegt iets over hoe je in het leven staat. Je kunt begrijpen dat in het contact met de ander het ook bepalend is door welk venster jij en de ander kijkt.

Het favoriete venster

We ontwikkelen van jongs af aan een beeld van de wereld om ons heen. Dat wordt bepaald door de omgeving waarin we opgroeien en waarin we ontwikkelen. De afspiegeling van dat beeld bepaalt ons favoriete venster. Het is de positie waaruit we primair denken, voelen en handelen.

Ik ben oké, jij bent oké

De OK Corral gaat uit van één gezond venster, namelijk het venster waarbij je jezelf en de ander als oké ziet. Dit principe is essentieel voor gelijkwaardigheid, echt contact en ontwikkeling. Het is haast onmogelijk om altijd vanuit dit venster jezelf en de ander te benaderen, maar je kunt jezelf er wel in trainen en op spiegelen. Het helpt om inzicht te krijgen in de 4 vensters om te reflecteren op je eigen gedrag en dat van de ander.

  • Ga je er meestal van uit dat anderen het beter weten dan jij, dan is Ik ben niet oké, jij bent wel oké je basale houding. (Ik– en Jij+)
  • Heb je de neiging om kritisch te zijn op anderen, zoek je de schuld buiten jezelf dan is je houding Ik ben oké, jij bent niet oké. (Ik+ en Jij–)
  • Ik ben niet oké, jij bent niet oké is de minst gezonde positie, iemand die zelf geen beslissingen neemt, anderen hun zin laat krijgen en daar dan boos over is. (Ik– en Jij–)
  • De gezonde en effectieve levenshouding is Ik ben oké, jij bent oké. Je accepteert en waardeert anderen onvoorwaardelijk. Je kaart problemen aan op het moment dat ze zich voordoen en zoekt naar consensus. (Ik+ en Jij+)

Onderzoek zelf jouw favoriete venster

Ben jij benieuwd naar jouw favoriete venster op de wereld? Doe dan de test die je hier kunt downloaden.

Invloed op je gedrag

Wanneer we het contact aangaan met anderen, bewegen we ons vaak tussen ons favoriete venster en de andere vensters van het vierkant. Bewustwording zorgt voor invloed op je gedrag en daar beïnvloed je anderen ook weer mee.

Niet alleen personen, maar ook groepen kiezen (onbewust) voor een favoriet venster op de wereld, te weten families, teams, afdelingen en organisaties. het bepaalt de houding die zij aannemen ten opzichte van de omgeving. Het Ik en Jij wordt dan Wij en Zij. Herken jij een cultuur vanuit een ongezonde positie, werk dan aan verandering. Neem gerust contact op voor een coaching sessie op maat.